Gwarancja Emailable

Dostarczalność wiadomości email jest kluczowym wskaźnikiem sukcesu Twoich kampanii emailowych i całej reputacji mailingowej. Emailable wykorzystuje najlepsze praktyki branżowe, zapewniając możliwie najdokładniejszą weryfikację adresów. Gwarantujemy dostarczalność na poziomie minimum 99% w następujących okolicznościach:

  • 97%+ dokładności dla adresów email Microsoft (Office 365, Hotmail, MSN, Outlook, Live itp.).
  • Minimum 99% dokładności dla innych adresów.
  • Adresy email Yahoo! oraz AOL będące w trakcie dezaktywacji nie są objęte niniejszą gwarancją dostarczalności.

Zobowiązanie do Świadczenia Usług i Wyłączenia

Aby skorzystać z gwarancji dostarczalności na poziomie minimum 99%, musisz spełnić następujące warunki dotyczące mailingu:

  • Minimalny rozmiar listy musi wynosić 1000 unikalnych adresów email.
  • Email musi być wysłany do 24 godzin po weryfikacji.
  • Adresy email muszą być sklasyfikowane jako prawidłowe. Odbicia są spowodowane nieprawidłowym (nieistniejącym) adresem email. Niekwalifikowane odbicia mogą obejmować m.in. słabą reputację nadawcy, błędną konfigurację lub niedostępność serwera pocztowego itp.
  • Adresy email muszą być uzyskane legalnie (nie mogą być np. kupione).

Jeśli uważasz, że nie spełniliśmy naszych obietnic, zawartych w Gwarancji, skontaktuj się z naszą Pomocą Techniczną w ciągu 7 dni od wystąpienia problemu. Jeśli Twoja sytuacja kwalifikuje się do zwrotu, otrzymasz 100% wpłaconych środków.

5.x Bounce Codes (Permanent Failures)

Code
Description

5.0.0

Address does not exist

5.1.0

Other address status

5.1.1

Bad destination mailbox address

5.1.2

Bad destination system address

5.1.3

Bad destination mailbox address syntax

5.1.4

Destination mailbox address ambiguous

5.1.5

Destination mailbox address valid

5.1.6

Mailbox has moved

5.1.7

Bad sender’s mailbox address syntax

5.1.8

Bad sender’s system address

5.2.0

Other or undefined mailbox status

5.2.1

Mailbox disabled, not accepting messages

5.2.2

Mailbox full

5.2.3

Message length exceeds administrative limit.

5.2.4

Mailing list expansion problem

5.3.0

Other or undefined mail system status

5.3.1

Mail system full

5.3.2

System not accepting network messages

5.3.3

System not capable of selected features

5.3.4

Message too big for system

5.4.0

Other or undefined network or routing status

5.4.1

No answer from host - the address is invalid

5.4.2

Bad connection

5.4.3

Routing server failure

5.4.4

Unable to route

5.4.5

Network congestion

5.4.6

Routing loop detected

5.4.7

Delivery time expired

5.5.0

Other or undefined protocol status

5.5.1

Invalid command

5.5.2

Syntax error

5.5.3

Too many recipients

5.5.4

Invalid command arguments

5.5.5

Wrong protocol version

5.6.0

Other or undefined media error

5.6.1

Media not supported

5.6.2

Conversion required and prohibited

5.6.3

Conversion required but not supported

5.6.4

Conversion with loss performed

5.6.5

Conversion failed

5.7.0

Other or undefined security status

5.7.1

Delivery not authorized, message refused

5.7.2

Mailing list expansion prohibited

5.7.3

Security conversion required but not possible

5.7.4

Security features not supported

5.7.5

Cryptographic failure

5.7.6

Cryptographic algorithm not supported

5.7.7

Message integrity failure

4.x Bounce Codes (Temporary Failure)

Code
Description

421

service not available, closing transmission channel

450

Requested mail action not taken: mailbox unavailable (e.g., mailbox busy)

451

Requested action aborted: error in processing

452

Requested action not taken: insufficient system storage